S.D.Ü. MEYOK

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü 2001 yılından itibaren, bünyesinde önlisans seviyesinde eğitim öğretim faaliyeti yürüten meslek yüksekokullarının daha verimli hale gelebilmesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanı yetiştirebilmesi, sektör işbirliğinin geliştirilmesi, mevcut programların geliştirilerek, mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, değişen ihtiyaçlara göre programların yeniden revize edilebilmesi amaçlarıyla, bu okulları "MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ" çatısı altında birleştirmiştir. İdari ve akademik olarak bütçe ve diğer kaynakların birlikte kullanımının sağlanması, müfredat geliştirme ve müfredat birliği, mevcut eğitim öğretim sisteminin kalitesinin artırılması, mesleki uygulama ve staj imkanlarının artırılması gibi bugüne kadar bir çok konuda MYO KOORDİNATÖRLÜĞÜ birlikte hareket edilmesini sağlamıştır.

Yayın Tarihi: 09/03/2018
Okunma Sayısı: 588